Valmennukset

HYSOTE- yrittäjäksi? Non-Stop – pilottivalmennus

Olemme avanneet pilottivalmennuksen, jonka voit aloittaa milloin vain.

Tämä non-stop valmennus on tarkoitettu sinulle, joka

 • olet kiinnostunut toimeentulosi hankkimisesta ihmisläheisestä työstä, sinun näköisesti
 • olet kotityö-, kodinhuolto-,  hyvinvointi-, sosiaali-tai terveysalan ammattilainen ja harkitset yrittäjyyttä
 • olet kotityö-, kodinhuolto-, hyvinvointi-  sosiaali- tai terveysalan  opiskelija ja pohdit, voisiko yrittäjänä toimiminen olla tulevaisuuden mahdollisuutesi

Jos siis mietit yrittäjyyden mahdollisuutta, mutta tarvitset lisätietoa, rohkeutta  tai tukea päätösten tekemiseksi on tämä valmennus sinua varten. Osallistuaksesi et tarvitse aiempaa alan koulutusta tai liikeideaa.

Valmennuksen saatavuus, tavoitteet, sisältö ja laajuus

Pilottivalmennus on saatavilla  1.5.2022 saakka. Valmennuksen tavoitteena on lisätä osaamistasi, tietoa ja varmuutta kotityö-,  kodinhuolto-, hyvinvointi-,  sosiaali- tai terveysalan mahdollisuuksista yrittäjänä toimimiseen.

Valmennuksen jälkeen mm. tiedät enemmän toimeentulon mahdollisuuksista hyvinvointi- ja sote-alan yrittäjänä tai ammatinharjoittajana, olet arvioinut omia vahvuuksiasi ja valmiuksistasi yrittäjänä, olet saanut lisää osaamista yritys- ja liikeidean kehittämiseen, tunnet alan teknologiaa ja tulevaisuusnäkymiä, sekä tiedät, mitä hyvinvointi- ja sotealan lainsäädännön reunaehdot yrittäjyydelle tarkoittavat.

Valmennus sisältää:

 • teoriaa
 • videoita
 • podcasteja
 • itsenäisesti tehtäviä kokonaisuuksia
 • henkilökohtaisen valmennuksen ja sparrauksen

Teemoja mm.

 • hyvinvointialan kokonaiskuva ja mahdollisuudet
 • oman osaamisen tunnistaminen
 • idean kirkastaminen ja palvelun kehittäminen
 • asiakkaat ja kuinka saavuttaa heidät
 • kannattavuus ja talous
 • lainsäädännön vaikutukset
 • vastuullisuus ja eettisyys
 • jne

Voit poimia tarvittavat osat, tai tehdä koko paketin. Täyden kokonaisuuden laajuus on 3 opintopistettä ja saat siitä myös todistuksen, joka on digitaalinen osaamismerkki.

Valmennus toteutetaan etänä ja verkossa.  Valmennus on maksuton.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Susanne Hämäläinen, puh. 044 785 6618, susanne.hamalainen@savonia.fi

Ulla Piipponen, puh. 044 785 6044, ulla.piipponen@savonia.fi