Kenelle?

SOTE Y-akatemia- hankkeen tavoitteena on muodostaa kokonaisuus, jonka avulla voi täydentää osaamista sote- yrittäjyyden polulla.

SOTE-Y-Akatemia- sopii sinulle, jos… 

  • olet kiinnostunut toimeentulosi hankkimisesta ihmisläheisestä työstä, sinun näköisesti
  • olet kodinhuoltoalan, hyvinvointi-, sosiaali-ja terveysalan ammattilainen ja harkitset yrittäjyyttä
  • olet kodinhuoltoalan, hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan  opiskelija ja pohdit, voisiko sote – yrittäjyys olla tulevaisuuden mahdollisuutesi
  • olet yritysneuvontaa antava ammattilainen ja haluat täydentää asiantuntijuuttasi hyvinvointi- sosiaali- ja terveysalalle
  • toimit jo alalla yrittäjänä ja haluat vahvistaa osaamistasi
  • olet julkisen sektorin palveluntuottaja-asiantuntija ja haluat vahvistaa yrittäjämäistä osaamistasi