Kehitämme yhdessä!

Kehitämme sote- y-akatemiaa yhdessä kohderyhmien ja eri eri asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on varmistaa kokonaisuuden osuvuus, käytettävyys sekä sisältöjen merkittävyys. Yhteiskehittämisellä vahvistetaan myös sote- yrittäjyyden asiantuntijaekosysteemiä ja näkyväksi tekemistä sekä roolia sote- yrittäjyyden polulla.

Kehittämisryhmä

Alusta saakka hankkeessa on ollut mukana kehittämisryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa säännöllisesti. Kutsumme kehittämisryhmään yrittäjiä ja eri asiantuntijoita sekä kehitämme työpajoin paitsi kokonaisymmärrystä aihealueesta, niin myös yksityiskohtia ja tarvittavia valmennussisältöjä. Kehittämisryhmään voi osallistua matkan varrella ja ryhmässä on myös vierailijoita.

 

Työpaja syksy 2012
Kehittämisryhmä pohtii sote- yrittäjän polkua elokuussa 2020. Työpajassa sovellettiin palvelumuotoilun draamamenetelmää konkretiaan pääsemiseksi.

Yhteiskehittämiseen kuuluu myös nopeat kokeilut ja pilotit kohderyhmien kanssa sekä tiedonhankinta

Ensimmäinen kolmeosainen pilotti yrittäjyttä harkitseville toteutettiin alkuvuodesta 2021 yhteistyössä Ylä-Savon soten sekä SOPIEN2.0- hankkeen kanssa.

Huhtikuussa 2021 toteutamme opiskelijoiden kanssa monialaisen innovaatiotyöpajan  Savonia-amk:n Viretorilla yhteistyössä BusinessCenterin kanssa. Osallistujina Viretorin monialainen opiskelijaryhmä sekä PAOK:n opiskelijat.

Parhaillaan kokoamme tietoa yritysneuvonnassa esille tulevista sote- liiketoiminnan erityiskysymyksistä. Kyselyn ensimmäinen kierros on käynnissä ja se toteutetaan yhdistettynä yritysasiantuntijoiden haastatteluna. Tämä toteutetaan osana yrityskehittäjille suunnattua kokonaisuutta, jossa tavoitteena on selkiyttää ja määritellä sote y-akatemian sovellettavuutta ja lisäarvoa yrityskehittämistyössä.

 

Lisätiedot ja osallistuminen yhteiskehittämiseen: 

Mikäli kiinnostuit kehittämisryhmään, kokeiluihin, pilotteihin osallistumisesta tai kyselystä erityiskysymyksiin liittyen, ota yhteyttä:  ulla.piipponen@savonia.fi puh. 044 785 6044