SOTE- yritysten neuvonnan erityiskysymykset- kysely käynnissä

Kysely on suunnattu yritysrajapinnassa toimiville asiantuntijolle, yritysneuvojille sekä esimiehille. Vastausaikaa on 20.4.2021 saakka.

Tausta:

Kehitämme SOTE- toimialakohtaista yrittäjyyskoulutusmallia SOTE Y-akatemia- hankkeessa. Hankkeen päätoteuttaja on Savonia-amk ja osatoteuttajana Palvelualan opisto Kuopio (PAOK). Hankeaika 2020 – 2022, rahoittajana ESR ja toiminta-alueena Pohjois-Savo. Kohderyhmänä ovat sote- yrittäjyyttä harkitsevat ammattilaiset ja opiskelijat, yrittäjinä jo toimivat, sekä myös yritysneuvontaa antavat asiantuntijat. Hankkeen suunnitteluvaiheessa toteutetuissa haastatteluissa nousi esiin, että myös yritysasiantuntijat kaipaavat ajankohtaista toimialakohtaista tietoa oman työn tueksi.

Kyselyn tarkoitus:

SOTE y-akatemia- hankkeessa on tavoitteena koota, määritellä ja luoda osuvia ja tarpeisiin perustuvia moduuleita ja työkaluja julkaistavaksi myös yritysasiantuntijoiden ja -neuvojien käyttöön. SOTE y-akatemia myös vahvistaa olemassa olevia rakenteita ja sote- yrittäjyyden polkua erityspiirteet huomioiden. Hankkeessa toteutetaan yhteiskehittämistä, nopeita kokeiluja, pilotteja ja työpajoja kohderyhmien kanssa. Tämän kyselyn tarve kiteytyi kehittämistiimille 24.3. työpajassa yritysneuvojille. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa asiantuntijoiden kohtaamia SOTE- yritysten neuvonnan erityiskysymyksiä laajasti niin, että voimme niistä hankkeessa koota esim. ”sote- yritysneuvonnan  UKK/usein kysytyt kysymykset” yritysasiantuntijoiden käyttöön.

Kyselyn sisältö, tulosten käsittely ja jatkokehittäminen:
Tällä kyselyllä keräämme sote- yritysneuvonnan ja – kehittämisen arjen työssä esiin nousseita käytännönläheisiä erityiskysymyksiä ja -aiheita. Kysymykset voivat olla sote- yritystoiminnan elinkaaren eri vaiheisiin liittyviä ja myös hyvin yksityiskohtaisia.
Kyselyn tulokset, hyödyntämisen mahdollisuudet ja jatkokehittäminen käsitellään SOTE Y-akatemia- hankkeen järjestämässä online työpajassa Pohjois-Savon alueen yritysasiantuntijoille, –neuvojille ja –kehittäjille

ke 28.4. 2021 klo 12-14. Ilmoittaudu mukaan: https://link.webropol.com/ep/erityiskysymyksetsoteyritysneuvonta

 

LINKKI kyselyyn: https://link.webropol.com/s/erityiskysymyksetsoteyritys.

Saman linkin kautta voi vastata myös useammin.

 

Kyselyn vastausaika päättyy 20.4.2021 klo 16:00

 

Lisätiedot:

projektipäällikkö Susanne Hämäläinen, susanne.hamalainen@savonia.fi, puh. 044 785 6618

 

Mukaan yhteiskehittämään Sote y-akatemiaa?

Sote- y-akatemia- hankkeessa kehitetään sisältöä yhdessä kohderyhmien ja eri asiantuntijoiden kanssa. Yhteiskehittämme, toteutamme nopeita kokeiluja ja pilotteja.

Hankkeessa on kehittämisryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa säännöllisesti. Kehittämisryhmään voi osallistua matkan varrella ja ryhmässä on myös yritys- ja asiantuntijavierailijoita.

Mikäli kiinnostuit yhteiskehittämisestä, ota yhteyttä: ulla.piipponen@savonia.fi

Minustako sote yrittäjä- pilotti käynnistyy tammikuussa 2021

” Mietitkö mahdollisuutta yrittäjänä, mutta koet aloituksen hankalana? Pohditko riskejä ja byrokratiaa? ” Näihin kysymyksiin syvennytään Sote-Y-akatemiahankkeen valmennuksessa. Valmennus on pilottivaiheessa ja sisältöä kehitetään edelleen osallistujien tarpeiden ja osaamisen mukaan. Valmennus sisältää kolme työpajaa ja verkkotyöskentelyä.

Työpajat ovat 26.1, 11.2 ja 25.2 klo 12-16 Savonia-amk:n kampuksella Iisalmessa.

Osallistujilla ei tarvitse olla valmista liiketoimintasuunnitelmaa, vaan ideakin riittää. Osallistuminen ei edellytä yritystoiminnan käynnistämistä. Valmennus on maksuton.

Ilm. 9.12.2020 mennessä susanne.hamalainen@savonia.fi

Y-akatemian kehittäminen vauhdissa

Kevään 2020 aikana projektiryhmä on kokoontunut säännöllisesti ja ahkeroinut kehittämistyön käynnistyksessä. Moduulien sekä koulutuskokonaisuuden rakenteen määrittelemiseksi on jo ehditty toteuttaa haastatteluja ja käynnistetty kehittämisryhmän toiminta. Koronatilanteesta huolimatta kokoonnuimme virtuaalityöpajoihin ja näin lähdettiin kehittämään Sote Y-akatemiaa. Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin niinikään etänä.

Sote- lainsäädäntö- sisältöä testataan tulevana syksynä. Tavoitteena on, että moduuleita lähdetään pilotoimaan 2021 vuoden alusta lähtien.