SOTE-Y-Akatemia

SOTE-Y-Akatemia on vuoden 2020 alussa käynnistynyt kolmivuotinen kehittämishanke, jossa toteutetaan sosiaali- ja terveysalan toimialakohtainen yrittäjyyskoulutusmalli.

Hankkeen kohderyhmänä ovat yrittäjyyttä harkitsevat sosiaali-ja terveysalan ammattilaiset, jo alalla yrittäjinä toimivat, yrittäjyyttä harkitsevat alan opiskelijat ja yritysneuvontaa antavat ammattilaiset. Koska kohderyhmä on hyvin heterogeeninen, edellyttää se myös akatemialta monimuotoisuutta.

Koulutus räätälöidään itsenäisiksi moduuleiksi, joihin osallistujat voivat osallistua joustavasti tarpeidensa mukaan. Moduulit mahdollistavat kattavat sote-yrittäjyyden tiedot ja taidot, mutta myös jo yrittäjinä toimivat saavat osaamista alan liiketoimintansa kehittämiseksi. Sote toimialakohtaista tietoa on kaivattu myös yritysneuvontaa antavien tahojen keskuudessa. Moduulit perustuvat sote- toimialan erityiskysymyksiin ja -piirteisiin, koskien esimerkiksi yritystoiminnan aloittamista, liiketoiminnan ja palveluiden kehittämistä, digitaalisuutta, juridiikkaa ja johtamista.

Moduuleja kehitetään monialaisesti yhteiskehittäen kohderyhmien kanssa ja toteuttaen nopeita kokeiluja, pilotteja ja työpajoja. Sisällön suunnittelua varten toimii myös säännöllisesti kokoontuva kehittämisryhmä. Kehittämisryhmä muodostuu mm. alan yrittäjistä, yrityspalveluiden asiantuntijoista, valvontaviranomaisista ja pedagogiikan ammattilaisista.

Sote Y-akatemian tavoitteena on olla joustava ja helppo, mikä huomioidaan myös sähköisissä oppimisympäristöissä. Tarkoituksena on, että mahdollistetaan joustava, aikaan ja paikkaan sitomaton oppiminen ja tiedon käyttöönotto arjessa.

SOTE Y- akatemia hankkeen toteuttaa yhteistyössä Savonia-amk ja Palvelualan opisto Kuopio  (PAOK).  Kehittämishankkeen rahoittaa ESR.